Obóz Naukowy PW 2019 - 7 i 8 klasa

Obóz Naukowy PW 2019 - 7 i 8 klasa

Wprowadź swoje dane:

Komunikaty systemu

Dla grupy Iturnus-Anatomia zebrano już wystarcząjącą liczbę osób. Wciąż jednak, możesz ją wybrać, ale zostaniesz dodany do listy rezerwowej.

Dla grupy Iturnus-Programowanierobotów zebrano już wystarcząjącą liczbę osób. Wciąż jednak, możesz ją wybrać, ale zostaniesz dodany do listy rezerwowej.

Dla grupy IIturnus-Programowaniegierkomputerowych zebrano już wystarcząjącą liczbę osób. Wciąż jednak, możesz ją wybrać, ale zostaniesz dodany do listy rezerwowej.

Dla grupy Iturnus-Chemiapraktyczna zebrano już wystarcząjącą liczbę osób. Wciąż jednak, możesz ją wybrać, ale zostaniesz dodany do listy rezerwowej.

Dla grupy Iturnus-Astronomia zebrano już wystarcząjącą liczbę osób. Wciąż jednak, możesz ją wybrać, ale zostaniesz dodany do listy rezerwowej.